Pantiņi un dzejolīši

Šajā lapā ir apkopoti labākie pantiņi un dzejoļi par visdažādākajām tēmām!

Jaunākais

Lieldienu pantiņi

Šūpojieti mūsu meitas
Lieldieniņu rītiņā.
Lieldieniņas sagaidot,
Lielajās šūpolēs.

Lieldienu pantiņi

Raibu mešu, raibu aužu,
Lielās dienas gaidīdama;
Kad atnāca Liela diena,
Raibu velku mugurā.

Lieldienu dzejoļi

Pūpolu pirkstus liegus
Kārkli jau saulītē silda.
Līčus, kas sakrāja sniegus,
Palu ūdeņi pilda.
Putniņš, klau, lemešus vīlē:
Drīzi gavilēs gani.
Sirdīm, kas ziedoni mīlē,
Gaisā skan Lieldienu zvani.

Lieldienu dzejoļi

Paveries debesīs, ieklausies vējā,
jūti kā mostas puķe un strauts.
Lieldienu rīta dzīvības dziesmu,
mūža garumā sadzirdēt ļauts.

Lieldienu pantiņi

Šajā rītā gulēt grēks,
Mežā jāmeklē ir spēks.
Pūpoliņos spēku rodi,
Noper tos, ko neatrodi.
Tad pēc nedēļas kā sauktas,
Olas krāsainas - būs jauktas!

Lieldienu pantiņi

Gailītim raibas olas,
Kurmītim iepelēkas.
Vai bij baltas, vai bij melnas
- ka tik lepni karājās!
Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu pantiņi

Augstu šūpoties,
Tālu lūkoties,
Olu grozā ievelties
Un no sirds pieēsties!

Lieldienu pantiņi

Oliņ, boliņ, briku, braku
Zaķis lien pa meža taku.
Pilnas ķepas raibu olu,
Galvā palaidnīgu domu!

Lieldienu pantiņi

Svētdienas rītā, kad saule aust,
Pāri kalnam zaķis jau trauc.
Rokā tam groziņš pīts.
Olas tur iekšā spīd.
Ieskrējis pagalmā, olas viņš ņem.
Zem kokiem, zem krūmiem tās liek.
Bērni drīz pagalmā skries,
Meklēs olas ,un priecāsies.

Lieldienu dzejoļi

Kad pirmā zāle dīgst,
Tad zeme lūgšanu skaita.
Un zvaigznes debesīs
Apstājas savā gaitā...
Aiz zvaigzņu dūmakām
Debesis veras vaļā
Un Dievs pats pa zemi iet
Pastalām zaļām.

Lieldienu dzejoļi

Lieldieniņas sanākušas,
Daudzas olas sadējušas;
Ķeriet Jūs to zaķi ciet,
Lai Jums arī olas tiek!

Lieldienu dzejoļi

Pavasaris atnācis,
Ziedus krāšņus atvedis.
Krokosiņus, vizbulītes,
Sudrabbaltus pūpolīšus.

Lieldienu dzejoļi

Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,
Atkal tiek dāvāts cerību rīts.

Lieldienu pantiņi

Lieldienas rītā, kad saulīte aust,
Zaķītis gar mežmalu priecīgi trauc.
Ķepās tam groziņš tīri glīts,
Groziņā olas un kokteilīts!

Lieldienu dzejoļi

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Lieldienu pantiņi

Kā šūpoles ceļ,
Ceļ Lieldienās ik sirdi,
Un, ja vēl neizplaucis
Tajā pumpurs kāds,
Ar augšāmcelšanos,
Ko zvanos dzirdam,
Liek plaukt un zaļot
Dieva viedais prāts.

Lieldienu pantiņi

Lieldienas kad tuvāk nāk,
Laiks uz šūpolēm tad kāpt.
Laiks ir olas ripināt
Un uz ciemiem tipināt.

Lieldienu dzejoļi

Ej projām, gavēnīti,
Ar saviem kāpostiem,
Atnāks mana Liela diena
Ar skaistām oliņām!

Lieldienu dzejoļi

Dodu olu bāliņami,
Par šūpuļu kārumiņu,
Divas devu tautiešami
Par augsto šūpošanu.

Lieldienu dzejoļi

Silta, silta saulīte
Istabas galā.
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.