Diena pēc dienas ...

Diena pēc dienas
Nāk un iet.
Diena pēc dienas uzzied,
Uzzied kā puķe.
Balta un svēta!
Neba svētdienai vien -
Katrai dienai ir svētuma spožums;
Katra diena ir Dieva lielā dāvana
Tev, Cilvēka bērns!
V. Plūdonis
Skaties vēl: Apsveikuma pantiņi