Re, arī zvaigznēs ierakstīts ...

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais kas trīc
Tepatās - mūsos pašos.
I. Ziedonis
Skaties vēl: Apsveikuma pantiņi