Dienu piesauciet, un diena ausīs! ...

Dienu piesauciet, un diena ausīs!
Prieku piesauciet, un atdzims prieks.
Vēl patiesi mūsu vārdam klausīs
Dažs, kas bijis mūsu pavēlnieks.
Spēku pieminiet, un augsiet spēkā!
Drosmi pieminiet, un viņa līs
Dvēselēs, kas it kā ugunsgrēkā
Gaišu blāzmu metīs debesīs.
L. Breikšs
Skaties vēl: Apsveikuma pantiņi