Labu vārdu ...

Labu vārdu
un domu asni
Mezglā lai nelaimi sien,
Lai tu uzziedi patiesībā,
Kā labais uzvar arvien!
K. Apškrūma
Skaties vēl: Apsveikuma pantiņi