Ej savas dzīves laimi sagaidīt! ...

Ej savas dzīves laimi sagaidīt!
Lai sapņu debess augstu, augstu tiecas.
Lai tavos logos saule gaiši spīd,
Un rokas draugiem silti līdzēt sniedzas!
Skaties vēl: Apsveikuma pantiņi