Sveķu smarža pa telpu klīst, ...

Sveķu smarža pa telpu klīst,
Nogulst uz segām un nogulst uz galda,
Pēdējai decembra dienai uz vaiga,
Mirgo sniegpārslas zvaigznīte salta.