Šajā naktī zvaigznes ...

Šajā naktī zvaigznes
Lejup laižas
Un kā sudrabs
Egļu zaros krīt.
Sveču staros visas
Domas gaišas, -
Lai tās būtu
Tādas mums arvien,
Un lai jaunā gada
Dienu rakstā
Laimes māte
Dzīpariņu sien!