Re, arī zvaigznēs ierakstīts tas pats, ...

Re, arī zvaigznēs ierakstīts tas pats,
kas laukos plašos:
jāmeklē sudrabs,tas baltais,
kas trīc tepatās, mūsos pašos.