Cerībām – zaļās egles sīkstums, ...

Cerībām – zaļās egles sīkstums,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemssvētku sniega baltumu!
Baltu sniegu un baltas dienas-
Pārliecību tam, ko dari
Ticību tam, ko vari!