Lai Salavecis savā tarbā ...

Lai Salavecis savā tarbā
Nes spožus panākumus darbā
Lai veselību kaulos rīvē,
Nes laimi personīgā dzīvē.