Naudas pilnu garu zeķi, ...

Naudas pilnu garu zeķi,
Pieliekamā maizi speķi,
Pilnu galvu labu domu,
Veselību labu omu.