Kaut arī mazliet sāp, ka gads ir atkal garām, ...

Kaut arī mazliet sāp, ka gads ir atkal garām,
Tu tomēr smaidi – Jaunais nāk.
Lai laimes daudz, lai bēdas steidzas garām,
Lai sirds ik dienā spēku atrast māk.