Eņģelis ar sudraba matiem ...

Eņģelis ar sudraba matiem
Met zvaigznes no debesīm:
Viena dzīves gudrībai,
Otra miesai un gara možumam,
Trešā līksmībai!
Vēlies kaut ko!