Gadiem ir  ...

Gadiem ir 
ejumi,
gadiem ir nākumi
un, kā smej,-
beigas un sākumi,
vārdu sakot,
viss ir kā nākas.
O. Vācietis