Šovakar lai smaržīgs egles zars, ...

Šovakar lai smaržīgs egles zars,
Kuru noliec brūns un spurains čiekurs,
Mazas svecītes plīvojošais stars
Visam gadam uguntiņu iekur.
K. Apškrūma