Ņem saules dienas ...

Ņem saules dienas
līdz no vecā gada,
lai jaunos ceļos
tās Tev veiksmi dod.
(K. Apškrūma)
K. Apškrūma