Ak, brīnišķīgās vecgada stundas, ...

Ak, brīnišķīgās vecgada stundas,
Kā pasauli pārvērst tās spēj!
Šķiet, pati laime nāk blakus
Un ceļu ar zvaigznēm mums klāj.
K. Apškrūma