Balta mana māmuliņa ...

Balta mana māmuliņa
Balti mani audzināja
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņās.