Tikai vienu vītolzaru, ...

Tikai vienu vītolzaru,
Kas tik sudrabaini mirdz,
Māmiņ, es tev pasniegt varu
Dāvanai no manas sirds.
L. Vāczemnieks