Tu mīļā, mīļā māmiņa ...

Tu mīļā, mīļā māmiņa
Es Tevi mīlu kā nevienu
Tu esi manim dārgāka par saulīti un balto dienu 
Tu vienmēr esi labiņa 
Un žēlo mani katru brīdi
Riet saule, aiziet dieniņa
Bet tu arvien man silti spīdi.