Tavs vārds ...

Tavs vārds
ir pūpols sidrabots
un mežā zaļa mētra,
kas dvēselei
spēj mieru dot
un pasargāt no vētrām.
K. Apškrūma