Tavs vārds ...

Tavs vārds
par pavasari pauž
un vēstī ziemas galu,
kad līksmi dejodams,
viņš nāk,
gar februāra malu.
K. Apškrūma