Ir Tavam vārdam ...

Ir Tavam vārdam
mīļuma seja,
tā tuvums liek uzplaukt
un nespēku nīst,
Tavs vārds uzzied gleznā,
to rotā ar dzeju,
jo Taviem draugiem
viņš dārgakmens īsts.
K. Apškrūma