Tik ar pūpoliemm, ...

Tik ar pūpoliemm,
pūpoliem vien
visi šodien
sveikt Mārītes skrien,
valsi debesīs mākoņi griež
saules zaķēnus ceļā tai sviež.
Baltu pūpolu
klēpjos arvien,
Mārīt, marts
Tavu vārdu lai sien,
bet ja reizēm
dvēselē salst,
lai to uzveic cīruļa balss!
K. Apškrūma