Ilzei.. Tos dārgumus atrast ...

Ilzei.. Tos dārgumus atrast
laime lai ved,
kas dzīves visaugstākā kalnā,
un ziedi, ko ceļā
liktenis met,
lai iztur sniegus un salnas!
Lai sirdī vienmēr
tā skanīgā nots,
kas skanēt liek ikdienas dvašai,
un dvēseles ērtību
gana,ko dot,
kas starot ļauj citiem
un pašai!
K. Apškrūma