Lai laime visur smaida ...

Lai laime visur smaida
Un mīlestības zvaigzne mirdz,
Un prieks lai allaž gaida - 
To novēlu no visas sirds!