Es palūdzu saulīti ...

Es palūdzu saulīti
pavest mazu gabaliņu,
iegriezties un sveicināt
Šīs dieniņas gaviļnieku!