Lai visi mazie putniņi, ...

Lai visi mazie putniņi,
Kas koka zaros čivina
No rīta tevi modina
Un mīļi, mīļi sveicina!