Maliet saules, ...

Maliet saules,
mazliet prieka,
bet par visu vairāk milestibas!