Visskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz.  ...

Visskaistākie ir ziedi, ja rasa tajos mirdz. 
Visskaistākie ir vārdi, ja tos saka no sirds!