Tavs vārds ar pirmās dziesmas žūžu,  ...

Tavs vārds ar pirmās dziesmas žūžu, 
No bērnības ir ceļam līdzi dots, 
No laiku laikiem un uz visu mūžu, 
Tas būs tavs lepnums, cildenums un gods.