Vārds tiek dots, kad dzīvi sākam ...

Vārds tiek dots, kad dzīvi sākam
Katru dienu daudzināts.
Bet ik gdu vienu dienu
Laimes vārdā sumināts!