Miķelīšu mākonī,  ...

Miķelīšu mākonī, 
vārds Tavs tinies, 
Un tik skaistu rudeni 
Tu pat neatminies. 
Uguntiņas sarkanas, 
Uguntiņas baltas 
Tavu vārdu sasilda, 
Aizdzen vējus saltus!