Pie tā Tev turēties ...

Pie tā Tev turēties
un nest
To savu vārdu droši,
Lai katra diena
uzzied Tev
Ar vārdu apburoši!