Kas mīl, tas nevairās no sāpēm: ...

Kas mīl, tas nevairās no sāpēm:
Tas droši viņām pretī iet,
Jo mīla apciemo mūs tāpēc,
Lai dvēsele mums gaiši dzied.
L. Breikšs