Sirds, priecājies, ka ziema garām, ...

Sirds, priecājies, ka ziema garām,
Ka drīz jau zeme asnus dzīs.
Nāks laiks ar siltām lazdu skarām
Un putnu dziesmām debesīs.
M. Bārbale