Bez Tevis esmu ...

Bez Tevis esmu
kā papīra pūķis vējā,
kā bura, ko vējš
no masta atrāvis nost.
Ar Tevi es pērļu virtene
vērtīga, sena,
un maigums ar elpu,
kas grūtuma kalnus
spēj celt,
Tu - mīlestība, kam vienīgā
zinu es cenu,
kas vērtīgāka
kā visas pasaules zelts.
K. Apškrūma