Teic - kā man tevi paijāt, ...

Teic - kā man tevi paijāt,
Cik mīļus vārdus teikt?
Kā maigā miegā aijāt,
Kā modināt un sveikt?
Man divas vien ir rokas
Un sirds - tā viena vien,
Bet mīlas saldās mokas
Aug augumā arvien.
J.Jaunsudrabiņš