Dziļas sāpes, dziļu prieku ...

Dziļas sāpes, dziļu prieku
Dziļā mīla lem:
Vienā mirklī atdod visu,
Otrā visu ņem.
J.Ziemeļnieks