Lai Jūs mīl un lai Jums ir ko mīlēt,  ...

Lai Jūs mīl un lai Jums ir ko mīlēt, 
Lai Jūs gaida un lai Jums ir ko gaidīt,
Lai Jums ir ko darīt un lai ir, kas to novērtē,
Lai Jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes!