Darbā ziloņa spēku,  ...

Darbā ziloņa spēku, 
Mīlestībā mazliet grēku, 
Mājās mieru turēt svētu, 
Un par niekiem necelt brēku.