Lai Tev vienmēr laime, ...

Lai Tev vienmēr laime,
Dzīvesprieks un draugu saime,
Veselība, radošs gars,
Neizsīkstošs darba spars!