Dienas zied, ja tu tām ziedēt liec,  ...

Dienas zied, ja tu tām ziedēt liec, 
Naktis mirdz, ja tu tām gaismu dedz, 
Un par mazu gaismu tiec 
Tiem, kas tavās acīs prieku redz!