Vēl vēju pilni gaisi, ...

Vēl vēju pilni gaisi,
Vēl saule krastā nāk,
Vēl brīnumus Tu taisi,
Vēl nevar savādāk!
                          
M. Melgalvs