Lai gadi rit, tā tam ir jābūt.  ...

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt. 
Un lai par tiem nekad nav žēl. 
Tik jautru prātu, sauli sirdī 
Un daudzus skaistus gadus vēl.