No rītiem pamosties aiz laimes ...

No rītiem pamosties aiz laimes
Ar basām kājām dārzā skriet.
Būt vienmēr veselai un jaunai,
Un just, ka pašas sirds vēl zied!
(Ā. Elksne)
Ā. Elksne