Vairāk just, ...

Vairāk just,
nekā vārds to spēj teikt,
vairāk gribēt,
nekā vispār var veikt,
vairāk saprast,
kā prātam ļauts,
baltas kājas ik rītu aut...
M. Zālīte