Ar darbu tev ir pilnas rokas, ...

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem - pilna sirds.
Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnum jaukos ziedos mirdz.
M. Jansone