Dzīve glabā atmiņas par prieku, ...

Dzīve glabā atmiņas par prieku,
Par mirkli spožu, bēdu lieku.
Ir jāpriecājas kaut par nieku,
Šķiežot ap sevi smaidu sieku.
Z. Purvs